บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2949-7816-20
โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14
Call Center: 0-2949-7806  Website :::   www.9497806.com 
Email : worldmedic@worldmedic.com
Website:
www.worldmedic.com/ www.worldmedic.co.th


No.1 Ramindra 42/1 WorldMedic Bldg. Ramindra Rd.
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20
Fax. 0-2949-7816-20 Ext.14
Call Center 
0-2949-7806 
Call Center: 0-2949-7806  Website :::   www.9497806.com 
Email : worldmedic@worldmedic.com
Website:
www.worldmedic.com/ www.worldmedic.co.th

Sales Service & Support:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14

Support on Holidays:

MB1: 08-5121-4151 (Support) : SMS Available
MB2: 08-5076-2828 (Support) : SMS Available
MB3: 08-7675-9933 (Admin) : SMS Available
MB4: 08-5199-2291 (Sky Project Coordinator)
MB5: 08-1825-3501 (Staff): SMS Available
MB6: 08-8208-5130 (Staff): SMS Available

E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center : 0-2949-7806

   Business Coordinator:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14

E-mail: business_co@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 1

Sales Support:

Tel.
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14
E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13 or 24
Call Center : 0-2949-7806

Technical Support:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 13,17
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14
E-mail: Support@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13 > Khun Muttana/ Khun Sayutee

CRM & CSR:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11
Fax
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14
E-mail: crm@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13 > Khun Sayutee

Care Center: http://www.carecenter.worldmedic.com

Global Contact:

WorldMedic Information & Technology Co., Ltd.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center: 0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedicsoft.com


Software Center:  www.software.worldmedic.com
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com
Training Center: www.training.worldmedic.com
Document Center: www.manual.worldmedic.com
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com
Support Live Chat:

www.software.worldmedic.com/chat

Buy Software & Accessory: www.mbmed.worldmedic.com

Specific Website:  
SmartDrugstore http://www.smartdrugstore.info/
SmartClinic http://www.smartclinic.info/
SmartVet http://www.smartvets.info/
SmartDentist http://www.smartdentist.info/
SmartHospital http://www.smarthospital.info/
SmartHospital-ivf http://www.smarthospital-ivf.info/
SmartMC http://www.smartmc.info/
Care Center http://www.carecenter.worldmedic.com
Call Center http://www.9497806.com
SmartDrugPrice http://www.smartdrugprice.com
Software Upgrade Center http://www.software.worldmedic.com/software-upgrade-center/
Facebook http://www.facebook.com/software.worldmedic
   
 
 


 
 
 
 
 
 
 

แผนที่บริษัท >> กดเพื่อขยาย

Support on Holidays:

MB1: 085-199-2291 (Staff):
MB2: 085-121-4151 (Staff):
MB3: 085-076-2828 (Staff):
MB4: 081-825-3501 (Staff):
MB5: 080-06-00851 (Staff):
 

 
 
       
Besiness Section
WorldMedicsoft(Global)
WorldMedic Medical Software
WorldMedic Mobile Medicine
WorldMedic Accessory
WorldMedic Special Project
DM Learning Center
SmartDrugstore-MIS Sky
WorldMedicare
WorldMedicaid 
Doctor Network
WorldMedic Medical Market
WorldMedicmarket
Medical Laboratories
HealthCare Section
WMD Conference Center (CIC)
Doctor City
Pharmacy City
Clinic Online
Fitness by Mark Findlay
Fitness Online
Women Online
WorldMedic Studio
WorldMedic Bookstore
Medical Service
Drugstore Online
Vitamin Shop
HelpAIDS
Consultant Section
WorldMedic Consultant
WorldMedic PresentationO
   
 
Medical Education Online
ccme cnethai
cmethai ccne
ccpe cdecthai
cpethai cdec
cmtethai cpte
cptethai    
WMD Management Solution
WorldMedic Mail
WorldMedic Manual Center
WorldMedic Training Center
WorldMedic Care Center
   
Continuing Education Project
Continuing Medical Education(CME)
Continuing Pharmaceutical Education(CPE)
Continuing Nursing Education(CNE)
Continuing Dental Education(CDEC)
Continuing Medical Technology Education
Continuing Physical Therapy (CPTE)
       
 
Home | About us | Product & Service |Customer Service | WorldMedic Project | Contact us
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020