>>> Message from President & Founder
    ทีมงานเวิลด์เมดิกซอฟต์แวร์เกิดจากการรวมตัวของทีมแพทย์และทีมโปรแกรมเมอร์  ซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลานาน   เช่น การสร้างระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับแพทย์ (CME) เภสัชกร(CPE) พยาบาล(CNE) ทันตแพทย์(CDEC) เทคนิคการแพทย์(CMTE) กายภาพบำบัด (CPTE) และวิชาชีพอื่นๆ ที่จะกำลังจะเกิดขึ้น โดยระบบทั้งหมดประกอบด้วยระบบแอพิเคชั่นออนไลน์สำหรับระบบ eLearing และระบบจัดคะแนนทั่วประเทศ ตลอดจนระบบซอฟต์แวร์ใช้เก็บคะแนน  การจัดอบรมให้กับผู้ใช้ทั่วประเทศ  และส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการเก็บเครดิต  โดยทำงานประสานกันกับระบบซอฟต์แวร์ออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วประเทศ สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงประสบการณ์และความสามารถของทีมงานเวิลด์เมดิกได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นกับการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบ  นอกจากนี้ ทีมงานเวิลด์เมดิก ยังเป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการบริหารงานให้กับองค์กรต่างๆ ด้านสุขภาพและองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์ ระบบฐานข้อมูล, ระบบเว็บไซต์ที่ทำงานประสานกันกับระบบซอฟต์แวร์ออฟไลน์และออนไลน์  ระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล, ซอฟต์แวร์บริหารห้องปฏิบัติการ, ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานเกี่ยวกับบริษัทยา,เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ  ด้วยประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมในด้านการแพทย์ จึงทำให้เรามีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์  เพื่อตอบสนองความต้องการให้ครบทุกๆส่วน

 
      การประสบความสำเร็จในการสร้างระบบรวมของทุกวิชาชีพด้านการต่อใบอนุญาตวิชาชีพ  และมีฐานข้อมูลรวมทั้งหมดแล้ว  จึงมีแนวคิดต่อเนื่องถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยบริหารงานในงานด้านส่วนตัวของแพทย์และเภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ จึงได้คิดและจัดตั้งทีมงานเพื่อทำการพัฒนาและวิจัย ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิก ซอฟต์แวร์บริหารร้านยา ซอฟต์แวร์ทันตแพทย์ ซอฟต์แวร์ห้องแล็บซอฟต์แวร์โรงพยาบาล ฯลฯ โดยเน้นที่สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นและครบทุกอย่างที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องมีการจ่ายเพิ่มเติมหรือบวกราคาเพิ่มโดยไร้เหตุผล ซอฟต์แวร์ของเวิลด์เมดิก เป็นระบบ All in One ซึ่งแน่นอนว่า เราตั้งใจพัฒนาและทำเพื่อวงการนี้โดยเฉพาะ ให้สมกับที่เราเป็นผู้นำทางด้านนี้ และสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมานั่นคือ  "เราจะซื่อสัตย์ต่อวงการที่เราได้ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างที่สุด" และจะพยายามนำสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เจริญรุดหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ  นอกจากนี้ ทีมงานเวิลด์เมดิก ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านอื่นๆ อีกมากมายซึ่งจะทยอยนำเสนอในเร็วๆนี้  เช่น ซอฟต์แวร์ทันตแพทย์,ซอฟต์แวร์ร้านยา, ซอฟต์แวร์สัตวแพทย์,ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล, ซอฟต์แวร์ห้องปฏิบัติการ, ซอฟต์แวร์บริหารงานองค์กรธุรกิจการแพทย์ เช่น บริษัทยา,บริษัทเครื่องมือแพทย์, พนักงานขาย ฯลฯ ซอฟต์แวร์ระบบอีเมล์ในองค์กร, ซอฟต์แวร์บริหารงานขาย เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานเวิลด์เมดิก ได้มุ่งมั่นพัฒนาให้กับวงการแพทย์ไทย  

 

ระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไม่ได้มีขีดจำกัดเป็นซอฟต์แวร์ออฟไลน์เหมือนเช่นอดีตหรือซอฟต์แวร์จากที่อื่นๆที่ท่านเคยใช้มา เพราะซอฟต์แวร์ระบบใหม่นี้ จะมีระบบการอัพเดทและปรับปรุงตัวเองแบบอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลยาและระบบอ้างอิงยาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ใช้งานจะเสมือนได้มีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยใช้งานอยู่ตลอดเวลาและรูปแบบการใช้งานก็ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกซอฟต์แวร์ได้บรรจุฟังก์ชั่นการทำงานให้ครบสมบูรณ์ทุกอย่าง โดยไม่ต้องมีการตั้งราคาไว้หลายราคาและจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ทุกอย่างถือเป็นระบบ All in One นอกจากนี้ ยังมีระบบการสั่งยาแบบออนไลน์และการประมูลยาโดยผ่านระบบ e-Medical Auction  อันจะเป็นระบบที่จะตามมา โดยฟังก์ชั่นนี้ ได้บรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดนี้แล้ว

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีส่วนสำคัญทั้งด้านการรักษาและบริหารงานตลอดจนการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น ซอฟต์แวร์การตรวจรักษาโรคต้อกระจกแบบทางไกล (Photograph Reading by Telemedicine:Reading  Center) ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้ทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไป อันจะทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น, ระบบซอฟต์แวร์ Case Discussion Online ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้แพทย์ผู้รักษาไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นทั่วโลกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ในแต่ละประเภทได้ อันจะทำให้แพทย์ไทยได้รับข้อมูลและประสบการณ์การรักษาที่มากมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะมีผลดีต่อผู้ป่วยโดยตรง, ซอฟต์แวร์การบริหารงานภายในโรงพยาบาล (Hospital Management System; PMS) ซึ่งทำให้การบริหารงานทุกแผนกของโรงพยาบาลสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้, ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System; LIMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ. และนอกจากนี้ ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคลีนิคแพทย์, ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานร้านยา (DrugStore Management System; DMS) และ ระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย

 
บริษัทฯ ยังได้ตะหนักถึง บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศ  จึงได้ร่วมสนับสนุนซอฟต์แวร์การเรียนรู้ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ  โดยเริ่มต้นด้วย การสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตเภสัชกรทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยบริษัทฯได้เดินทางไปมอบให้ด้วยตนเองและ มีการบรรยายพิเศษให้กับนิสิตเภสัชกร อย่างเป็นกันเอง  ทำให้ทีมงานที่ดูแลโครการด้านนี้ มีกำลังใจและดำเนินการโครงการต่อไปคือ ซอฟต์แวร์ด้านการจัดยาภายในโรงพยาบาล (SmartDispensing) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา (SmartDrug-Interaction)  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะมอบซอฟต์แวร์บริหารคลินิก (SmartClinic) ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โดยผ่านสภาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลที่จะจบมาทำงาน อันจะทำให้มีความรู้ และความพร้อมในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน  พร้อมกันนี้ยังได้ติดต่อเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารงานด้านทันตแพทย์ ผ่านคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการในปีนี้เช่นกัน

  ในด้านการบริการ บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์การประชุมและระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการแพทย์ระดับโลก และภูมิภาคนี้ เช่น การประชุมแพทย์โรคกระเพาะอาหารโลก(World Congress of Gastroenterology 2002), การประชุมแพทย์โรคไตแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Congress of Nephrology 2003), การประชุมแพทย์โรคติดเชื้อเด็ก (PIDST 2003),การประชุมจักษุแพทย์แห่งภาคพื้นแปซิฟิค (Asia Pacific Academy Ophthalmology; APAO2003) และการประชุมนานาชาติอื่นๆ อีกมากมาย อันจะเป็นการช่วยเผยแพร่ประเทศไทยให้กับทั่วโลกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นจำนวนมากได้อีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน, การพรีเซนเตชั่น, ตลอดจนการจัดตั้งและนำเสนอในงานประชุมต่างๆ (Exhibition & Booth)

 

   บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ยังได้มีแผนงานในการขยายศักยภาพของไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น กลุ่มอาเซียน และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อนำเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์และใช้งานกับแต่ละประเทศได้ ซึ่งขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯและซอฟต์แวร์ ของเวิลด์เมดิกไปใช้  ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบข้อมูล, เว็บไซต์, ระบบบริหารงาน, ระบบงานขาย, ระบบลงทะเบียน ฯลฯ ให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทำให้ข้อมูลของบริษัทฯ เหล่านี้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในปี 2008 นี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเวิลด์เมดิกในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดโลก โดยการศึกษาตลาดข้อมูลในตลาดโลกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์ (Medical Software) มากว่า 10 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและภูมิใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทย ไปสู่ตลาดโลก (Global Software) โดยบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกตัวให้เป็นภาษาอังกฤษ และคู่มือ เอกสาร ต่าง ๆ นอกจากกนี้  ยังจะมีการแปลไปในอีกหลายภาษา เช่น ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส  เป็นต้น Global Software

   การก้าวสู่ตลาดโลก   ทางทีมงานได้วางแผนในการที่จะนำซอฟต์แวร์ทุกตัวของบริษัทฯ เข้าสู่ระบบการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ (Saas: Software as a Service) หรือ Application Service Provider Online) ไปพร้อมกันในปีถัดไปด้วย ทั้งนี้  ระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้มีการวางระบบเพื่อทำงานเชื่อมกันทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วย อันจะทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกมีโอกาสเลือกซอฟต์แวร์ในการใช้งานมากขึ้น ทั้งระบบซื้อขาดและเช่าใช้  ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาต้องรอระบบความเร็วของอินเตอร์เน็ต ให้มีความเร็วที่เหมาะสมกับการให้บริการด้วย www.worldmedicsoft.com

   ในปี  2009  บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะพัฒนาเว็บไซต์ Medmart  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางการขายสินค้าทางการแพทย์อันดับหนึ่งของ Google ในหมวด "medical market" ซึ่งได้เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี แล้ว โดยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ้นค้าทางการแพทย์จากทั่วโลก  รวมถึงการโฆษณา และ ตลาดด้านซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก www.medmart.worldmedic.com  / www.worldmedicmarket.com

ในด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดตั้งมูลนิธิเวิลด์เมดิก เพื่อตั้งกองทุนบริจาคและช่วยเหลือองค์กรและบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งบางระบบอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ามาบริจาคช่วยเหลือได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ และ บริษัทฯ ยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการนำองค์กรการแพทย์และองค์กรทางธุรกิจด้านนี้ ร่วมมือกันช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ในอีกทางหนึ่ง

 

    ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ด้วยเจตจำนงอันมุ่งมั่นต่อวงการแพทย์ไทย  ทีมงานเวิลด์เมดิกซอฟต์แวร์ จะทุ่มเทความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาให้วงการแพทย์ไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป ....

ทีมงานเวิลด์เมดิก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Besiness Section
WorldMedicsoft(Global)
WorldMedic Medical Software
WorldMedic Mobile Medicine
WorldMedic Accessory
WorldMedic Special Project
DM Learning Center
SmartDrugstore-MIS Sky
WorldMedicare
WorldMedicaid 
Doctor Network
WorldMedic Medical Market
WorldMedicmarket
Medical Laboratories
HealthCare Section
WMD Conference Center (CIC)
Doctor City
Pharmacy City
Clinic Online
Fitness by Mark Findlay
Fitness Online
Women Online
WorldMedic Studio
WorldMedic Bookstore
Medical Service
Drugstore Online
Vitamin Shop
HelpAIDS
Consultant Section
WorldMedic Consultant
WorldMedic PresentationO
   
 
Medical Education Online
ccme cnethai
cmethai ccne
ccpe cdecthai
cpethai cdec
cmtethai cpte
cptethai    
WMD Management Solution
WorldMedic Mail
WorldMedic Manual Center
WorldMedic Training Center
WorldMedic Care Center
   
Continuing Education Project
Continuing Medical Education(CME)
Continuing Pharmaceutical Education(CPE)
Continuing Nursing Education(CNE)
Continuing Dental Education(CDEC)
Continuing Medical Technology Education
Continuing Physical Therapy (CPTE)
       
 
Home | About us | Product & Service |Customer Service | WorldMedic Project | Contact us
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020