News   Promotion
     
 
 
 
ซอฟต์แวร์ที่รับการยอมรับจากร้านยาและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา eXta ในเครือ 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เพื่อใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Watsons ในห้างสรรสินค้า ทุกสาขา ทั่วประเทศ  เพื่อใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยา Lotus Express กว่า 12 สาขา  ที่ใช้งาน SmartDrugstore เพื่องานขาย พิมพ์ฉลากยาและบริหารคลังยา รายงานต่างๆ อย่างสมบูรณ์
   
SmartDrugstore ได้รับเลือกให้เป็นซอต์แวร์สำหรับร้านยาในห้างสรรพสินค้า FoodLand  ครบทุกสาขา  ทั่วประเทศ
   
ร้านยา ต่างให้การยอมรับ SmartDrugstore กว่า 3000 แห่ง ทั่วประเทศ
 
เราภูมิใจที่มีส่วนร่วมสงเสริมด้านวิชาชีพ
 
 
 
เชี่ยวชาญทุกแขนงด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
 
 
 
 
ความภูมิใจที่ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับร้านยาในโครงการ
ร้านยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรม และสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต
์ชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย
(http://www.thaidsc.com)  ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore
มีการใช้งานกว่า 500 ไล่เซนส์ และ สามารถเชื่อมต่อระบบร้านนยาเครือข่าย
หรือ แบบ
Chain Store ได้
 
ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของ WorldMedic ประกอบด้วยแพทย์บุคลากร
ทางการแพทย์และโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกันสรรสร้างซอฟท์แวร
์ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานด้านนี้โดยเฉพาะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่าน
ใช้ในแต่ละชุดเป็นการผสานแนวความคิดของผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์จริงๆ กับผู้ทำหน้าที่ออกแบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกรุ่นล่าสุด ที่เป็นที่นิยมของ
แพทย์ในคลินิก เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ร้านยาได้ทุกฟังก์ชั่น มีทั้ง
แบบ Stand Alone และ ระบบ LAN เพื่อให้สนองความต้องการอย่างแท้จริงและให้
ครบทั้งคุณค่าและความสมเหตุผลในด้านราคา
 
ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นเวลานาน  เราเน้นเรื่องการบริการก่อนและหลังการขาย  ด้วยภาพพจน์ขององค์กรที่เป็นที่เชื่อถือของวิชาชีพด้านการแพทย์ทั่วประเทศ เราจึงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีทีสุด ดังเช่นที่ผ่านมา
f
   
ซอฟต์แวร์ทุกตัวสามารถอัพเกรดได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมีข้อมูลการอัพเกรดให้อย่างละเอียด โดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์และแผ่นซีดี  ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะได้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีขึ้นและทันสมัยอยู่
เสมอ....อ่าน การอัพเกรด
   
เราเน้นเรื่องการบริการหลังการขาย  ให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน ไม่ทิ้งผู้ใช้
เพราะเราไม่ได้ทำซอฟต์แวร์อย่างเดียว แต่ภาพพจน์ขององค์กรเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เราไม่คิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมควรและส่วนมากการอัพเกรดและปรับปรุงซอฟต์แวร
์สามารถกระทำผ่านเว็บไซต์และปรึกษาผ่านระบบเว็บบอร์ดหรือโทรศัพท์
f
   
ด้วยชื่อเสียง และทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านการแพทย์กับการใช้งานต่างๆ เช่น คลินิคความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิคผิว คลินิคจักษุแพทย์ ร้านยาคุณภาพ ร้านยาเครือข่าย ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เป็นระบบเครือข่ายที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ด้วยระบบการเชื่อมต่ออันชาญฉลาด ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลแบบเครือข่าย
   
ซอฟต์แวร์เราได้พัฒนาสู่สากล ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในอาเซียนและทั่วโลกในการทำการตลาด
และปรับสู่ระบบ
HIPPA เพื่อเข้าจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น
ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้อยู่นี้ เทียบเท่ามาตรฐานโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
       
           
                 
       
Besiness Section
WorldMedicsoft(Global)
WorldMedic Medical Software
WorldMedic Mobile Medicine
WorldMedic Accessory
WorldMedic Special Project
DM Learning Center
SmartDrugstore-MIS Sky
WorldMedicare
WorldMedicaid 
Doctor Network
WorldMedic Medical Market
WorldMedicmarket
Medical Laboratories
HealthCare Section
WMD Conference Center (CIC)
Doctor City
Pharmacy City
Clinic Online
Fitness by Mark Findlay
Fitness Online
Women Online
WorldMedic Studio
WorldMedic Bookstore
Medical Service
Drugstore Online
Vitamin Shop
HelpAIDS
Consultant Section
WorldMedic Consultant
WorldMedic PresentationO
   
 
Medical Education Online
ccme cnethai
cmethai ccne
ccpe cdecthai
cpethai cdec
cmtethai cpte
cptethai    
WMD Management Solution
WorldMedic Mail
WorldMedic Manual Center
WorldMedic Training Center
WorldMedic Care Center
   
Continuing Education Project
Continuing Medical Education(CME)
Continuing Pharmaceutical Education(CPE)
Continuing Nursing Education(CNE)
Continuing Dental Education(CDEC)
Continuing Medical Technology Education
Continuing Physical Therapy (CPTE)
       
 
Home | About us | Product & Service |Customer Service | WorldMedic Project | Contact us
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020